Amerika 2020

přírodovědná expedice                                           outdoor team                                                      www.outdoor-team.cz

Aktuality

Aktuality, zprávy pro rodiče i účastníky,
závazné termíny, data informačních schůzek,
další oznámení atd.

Řazení je vzestupné, takže novější příspěvky jsou vždy nahoře.
 

 


Druhá informační schůzka rodičů

8. ledna 2019 Uskuteční se 9. ledna od 18:00 hodin v salonku Mladý Pán v restauraci Starý Pán (www.starypan.cz). Účast rodičů je povinná. Program: domluva o termínech a variantách letenek. Předání závazných přihlášek, domluva plateb.

______________________________________________________________________________________________