DALŠÍ AKCE

CO TAKÉ POŘÁDÁME

Dolomity

Aktuálně plánujeme zájezd do Dolomit v červnu 2022 jako třídní výlet kolektivů žáků sedmých tříd. Podrobné informace k tomuto zájezdu najdete na samostatné stránce zde...

Obecné informace k zájezdům do Dolomit: pravidelně pořádáme čtyř až sedmidenní zájezdy do nejhezčích evropských hor - italských Dolomit. Zájezd do Dolomit byl první oficiální akcí, kterou v r. 1995 zajišťovali pro žáky školy členové Outdoor teamu. Od té doby se tato akce uskutečnila mnohokrát v různých podobách: jako geologická exkurze v rámci výuky přírodopisu v 9. ročnících, jako tradiční outdoorový kurz pro žáky 7. tříd. Často je hlavní náplní "pouze" vysokohorská turistika a poznávání přírodních krás této unikátní oblasti včetně výstupu např. na třítisícové Piz Boè, jindy je návštěva Dolomit spojená se zájezdem do Benátek či Florencie. Pro zdatné cyklisty jsme několikrát do Dolomit pořádali zájezdy s cyklistikou ve vysokohorských sedlech i v terénu. Fotky z několika zájezdů si můžete prohlédnout zde...


Rafting Rakousko

Délka, termín a zaměření zájezdu: většinou týdenní zájezd pořádaný pro starší žáky. Nejlepším termínem je červen, kdy teče v rakouských řekách díky tání sněhu dostatek vody. Zájezd pořádáme ve spolupráci s CK Adrenaline Centre, která nám pomáhá zajišťovat dostatek licencovaných a kvalitních instruktorů. Jedná se o zájezd na "opravdickou" divokou vodu. Raftovali jsme často na Möllu a na Muru, v posledních letech ale nejradši vyhledáváme řeku Isel, která patří jednoznačně k raftovým klenotům Rakouska.  Program doplňujeme o vysokohorskou turistiku nejčastěji v oblasti Dachsteinu. Video z Iselu najdete zde... Také si můžete prohlédnout fotky z několika starších zájezdů. 


Dolomity - Istrie - Venezia

Délka, termín a zaměření zájezdu: čtrnáctidenní zájezd kombinující cyklistiku, poznávání historických měst a odpočinek u moře. Alternativa k cyklistickému kurzu na Korsice. Kolo si berou pouze zájemci a každý den si účastníci vybírají, zda zvolí turistický program nebo program na kolech. Účastníci navštíví nejhezčí oblasti severní Itálie a chorvatské Istrie. Krásná a divoká příroda italských Dolomit se střídá s nádherným jadranským pobřežím Istrie (v době konání zájezdu, tj. v červnu, ještě bez lidí). Pobyt v přírodě v malebných horách i na romantických plážích je obohacen o prohlídku starobylých měst Rovinj, Poreč, Fažana. Účastníci také stráví celý den ve slavných Benátkách, kam se přeplaví lodí. Program: 1. - 4. den italské Dolomity (turistika + pro zájemce cykloturistika v nejkrásnějším evropském pohoří); 5. den přejezd na Istrii; 6. - 11. den chorvatské pobřeží Istrie (pobyt v krásném kempu přímo u moře, střídání koupání, poznávání městeček Rovinj, Poreč, Fažana + pro zájemce pohodová cyklistika podél moře i romantickým vnitrozemím); 12. den celodenní prohlídka Benátek - Venezie (cesta do Benátek lodí z Punta Sabbioni, tam společná prohlídka i rozchod až do večera. Zpět opět lodí a noční přesun na sever Itálie); 13. - 14. den zakončení zájezdu opět v Dolomitech. Program zájezdu z r. 2019.


Rafting Veltrusy

Délka, termín a zaměření zájezdu: jednodenní akce na divoké vodě - na kanále ve Veltrusích. Součástí akce, která probíhá v areálu Raftcampu Veltrusy, jsou několikahodinový rafting, teoretický výcvik ovládání raftu a záchrany na divoké vodě a další zpestřující aktivity (lukostřelba, grilování, hot tube - relax ve vyhřívaném koupacím sudu atd). Akci lze naplánovat i jako adaptační kurz pro kolektivy žáků při přechodu na druhý stupeň ZŠ nebo např. jako třídní výlet s adrenalinovým programem. Podrobnosti i odkaz na fotky naleznete na samostatné stránce zde... Akce se uskutečňuje ve spolupráci s Adrenaline Centre.


Akce pro dospělé

Samostatnou kapitolou činnosti Outdoor teamu jsou akce organizované pro dospělé účastníky. Jednotlivým akcím, jejich podrobným itinerářům, fotkám, reportážím z médií a dalším detailům je léta věnován velký prostor na samostatném webu www.janvestak.cz. Spolupracujeme s outdoorovými agenturami i kamarády na několika kontinentech, v některých destinacích máme trvalé zázemí (Nepál a USA). Zde uvádíme jen výčet nejčastějších a nejoblíbenějších akcí a expedic: