DOLOMITY 2017

TURISTIKA V NEJHEZČÍ ČÁSTI ALP

Základní informace

Zájezd do Dolomit patří v historii Outdoor teamu k akcím s nejdelší tradicí. Byl také první oficiální akcí, kterou v r. 1995 zajišťovali pro žáky školy členové Outdoor teamu. Od té doby se zájezd uskutečnil mnohokrát v různých podobách: jako geologická exkurze v rámci výuky přírodopisu v 9. ročnících, jako tradiční outdoorový kurz pro žáky 7. tříd, často je hlavní náplní "pouze" vysokohorská turistika a poznávání přírodních krás této unikátní přírodní oblasti.

Dolomity patří bezesporu k nejkrásnější oblasti Alp v celé Evropě. Právem jsou součástí světového přírodního dědictví pod ochranou UNESCO.

Následující informace jsou věnovány plánovanému zájezdu žáků šestých tříd v červnu 2017 a navazují na informační leták předávaný rodičům v lednu 2017.


Ubytování

Ubytování bude tradičně zajištěno v krásném kempu Sass Dlacia v samém srdci Dolomit. Účastníci bydlí ve vlastních stanech. Po celou dobu pobytu je v místě ubytování přítomen náš autobus, kam mají děti  přístup a kde si mohou odkládat své věci, které nechtějí mít ve stanech.

Součástí kempu je obchůdek, restaurace a nadstandardně vybavené umývárny, WC, sprchy a další sanitární místnosti.


Program

 • 1. den
  V časných ranních hodinách příjezd do krásného kempu Sass Dlacia v srdci Dolomit. Výstup na vrchol Kleine Lagazuoi (2 778 m) skalní štolou vykopanou vojáky v průběhu 1. světové války (svítilny s sebou). Součástí této turisticky atraktivní trasy jsou i exponáty z doby těžkého dobývání této hory italskou armádou. Krásný výhled na celé Dolomity z vrcholové vyhlídky. Sestup do kempu krajinou skal, horských luk a modřínových lesů.
 • 2. den
  Celodenní výlet na slavnou horu Col di Lana (2 462 m). Střídat se bude krajina vápencových a dolomitických skal, rozkvetlé louky, jezírka a všude kolem budou nádherné výhledy na velkou část Dolomit. V závěru nás čeká výstup na vrchol Col di Lana. Cesta je to sice turistická, nicméně poslední výškové metry budeme zdolávat už velmi zvolna, pomalu a příkře... Odměnou bude večerní návštěva pizzerie a vydatná večeře.
 • 3. den
  Program na třetí den vybereme až na místě dle aktuální předpovědi počasí, únavy, nálady a ambicí účastníků. Možností je mnoho - nenáročné výlety v okolí kempu, návštěva vodopádů v oblasti Fannes, výstup k jezeru Lago di Limo nebo v případě krásného počasí a velkého odhodlání výstupu na třítisícový Piz Boè (3 152 m)
 • 4. den
  Zakončení zájezdu u jedné  z nejznámějších skalních dominant Dolomit - Tre Cime. Výjezd autobusem až na vrcholové parkoviště, pak krásný ale nenáročný výlet okolo známého "trojzubce" Tre Cime. Cestou prohlídka Cortiny d'Ampezzo - horského letoviska a dějiště zimních olympijských her v minulosti.

Termín, přihlášky, cena

Termín: 8. června - 11. června 2017
(odjezd ve středu 7. 6. ve 22:00 od garáží, návrat v neděli 11. 6. v noci)

Informační schůzky: rodiče 15. 5. v 18.30; žáci 16. 5. ve 14:00 v uč. Ch

Celková cena je 5 850 Kč.
Součástí ceny je autobusová doprava, ubytování i všechny další položky a taxy vyplývající z tohoto druhu pořádané akce. Jejich plný výčet je uveden na přihlášce.

Vzhledem k nutnosti rezervovat včas autobus i kemp, prosíme o odevzdání přihlášek spolu se zálohou 2000 Kč nejpozději do 25. ledna 2017 třídním učitelům. Doplatek bude vybírán bankovním převodem dle informací na závazné přihlášce. Dostáváte-li od svého zaměstnavatele příspěvek na podobné akce, rádi vám vystavíme příslušný doklad. Pro případ neočekávaného zrušení účasti žáka např. z důvodu nemoci doporučujeme sjednání pojištění stornopoplatků, vyplývajících z uzavřené smlouvy - závazné přihlášky,  u některé pojišťovny.

Minimální počet účastníků pro uskutečnění zájezdu je 25 žáků z obou šestých tříd.

Těšíme se, že stejně jako rodiče žáků v uplynulých letech umožníte i vy vašim dětem účast na této akci. Další informace k zájezdu budou sděleny na informační schůzce, případně viz e-mailový kontakt níže. 

Vedoucí zájezdu je Jan Vesták, na přípravě i realizaci se budou podílet instruktoři Outdoor teamu.