headerphoto

Aktuality

Typický Korsičan

Jaký je typický Korsičan? Francouzi z "kontinentu" považují Korsičany za směsici pečlivých úředníků, šarmantních zpěváků, politiků, vojenských poradců, jednoho císaře a několika slavných banditů. Ve Francii je běžné přisuzovat Korsičanům jistou nedůslednost, sklon k lokálnímu patriotismu, neplacení daní a falšování volebních výsledků...

Přímo na místě se věc jeví v poněkud jiném úhlu. Korsičan je spíše drsný a vážný, ale má smysl pro humor. Jeho povahu ovlivnil jeho pastevecký a válečnický původ. Z toho lze odvodit nepoddajnost a neobvyklou politickou angažovanost, kterou prokázal často v dějinách. Téměř vždy byl Korsičan nucen lstí a násilím se probíjet životem a bránit se proti násilníkům cizích národů.

Protože stát, ve kterém žil, téměř nikdy nebyl jeho vlastní, nedůvěřuje zákonům a nad ně staví rodové právo, podobně jako Sicilčan.

 

Vendeta

Vendeta (krevní msta) je spor mezi rodinnými klany, vyznačující se sérií krvavých odplat za předchozí vraždy, zneuctění nebo jiné křivdy spáchané na členech jedné ze svářících se stran. Velice často krevní msta nabývá rázu války mezi dvěma rody, při které vůbec nijak nezáleží na jednotlivcově vině („všichni za jednoho“).

V Evropě byl tento společenský institut vytlačen v raném křesťanském období, na mnoha místech se ale dochoval až do počátku 20. století (Albánie, Sicílie, Korsika) a v mafiánských kruzích až dodnes.